Anh Đức Nguyễn

Tôi lái xe dịch vụ nên việc khách hàng nôn ói trên xe rất ảnh hưởng, gây mùi khó chịu cho khách sau. Đã từng dùng nhiều phương pháp và cuối cùng dừng lại ở Smart Air. Cảm ơn viet green đã cho ra mắt sản phẩm tốt vậy

 

Tôi lái xe dịch vụ nên việc khách hàng nôn ói trên xe rất ảnh hưởng, gây mùi khó chịu cho khách sau. Đã từng dùng nhiều phương pháp và cuối cùng dừng lại ở Smart Air. Cảm ơn viet green đã cho ra mắt sản phẩm tốt vậy